Chính sách thanh toán

Bằng việc thanh toán Gói Dịch Vụ Vbee AIVoice Studio trả trước (sau đây gọi tắt là “Gói Dịch Vụ”) trên website https://studio.vbee.vn/ của Công ty Vbee, Khách hàng xác nhận đã chấp nhận và đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Chính sách Thanh toán được quy định dưới đây. Nếu Khách hàng không đồng ý với các điều khoản, điều kiện của Chính sách này, vui lòng không thực hiện thanh toán giá trị Gói Dịch Vụ.

Đối với Khách hàng sử dụng Dịch Vụ Vbee AIVoice Studio trả sau, các điều khoản, điều kiện và chính sách thanh toán sẽ được quy định cụ thể trong Hợp đồng dịch vụ ký kết giữa Khách hàng và Công ty Vbee.

Điều 1. Gói Dịch Vụ

Khách hàng vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về các Gói Dịch Vụ mà Công ty Vbee cung cấp tại địa chỉ sau: https://vbee.vn/pricing.

Công ty Vbee có quyền thay đổi Bảng giá Dịch Vụ và áp dụng các chương trình giảm giá, khuyến mại, voucher (bao gồm cả chính sách ưu đãi dành riêng cho Gói Dịch Vụ tự động gia hạn) theo từng thời điểm. Trong trường hợp này, Công ty Vbee sẽ thông báo trên website https://studio.vbee.vn/ cho Khách hàng trước thời điểm áp dụng chính thức.

Việc thay đổi Bảng giá Dịch Vụ sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng tải lên website https://studio.vbee.vn/ của Công ty Vbee. Nếu Khách hàng tiếp tục sử dụng Gói Dịch Vụ sau khi Bảng giá thay đổi được đăng tải chính thức, Khách hàng đã chấp nhận và đồng ý với Bảng giá thay đổi đó.

Điều 2. Phương thức thanh toán

Khách hàng thanh toán ngay tại thời điểm đăng ký Gói Dịch Vụ theo một trong các phương thức thanh toán sau:

 • Thanh toán qua Chuyển khoản ngân hàng;
 • Thanh toán qua Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ;
 • Thanh toán qua Cổng thanh toán VnPay;
 • Thanh toán qua Ví điện tử Momo;
 • Thanh toán qua Ví điện tử ZaloPay;
 • Thanh toán qua Ví điện tử ShopeePay;
 • Thanh toán qua PayPal;
 • Thanh toán qua 2Checkout;
 • Thanh toán qua ứng dụng điện thoại của Google Play;
 • Thanh toán qua ứng dụng điện thoại của Apple Store.

Khách hàng thực hiện thanh toán theo hướng dẫn tại địa chỉ: https://help.vbee.vn/huong-dan-su-dung/thanh-toan

Điều 3. Chính sách thanh toán khi sử dụng dịch vụ tự động gia hạn

3.1. Định nghĩa

Tự động gia hạn được quy định trong Chính sách này là tự động gia hạn Gói Dịch Vụ khi hết thời hạn sử dụng của gói, thông qua việc tự động trừ phí trên thẻ ngân hàng/ tài khoản của Khách hàng liên kết với các đơn vị trung gian thanh toán: cổng thanh toán, ví điện tử… (Sau đây gọi tắt là “ĐVTGTT”).

3.2. Mục đích

Chính sách này quy định về việc tự động gia hạn thanh toán và gia hạn Gói Dịch Vụ, nhằm cung cấp một phương thức thanh toán tiện lợi và liên tục cho Khách hàng, đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn khi hết thời hạn sử dụng và không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của Khách hàng.

3.3. Phạm vi và đối tượng áp dụng

 • Chính sách này áp dụng cho Khách hàng sử dụng dịch vụ Vbee AIVoice Studio trả trước và có tài khoản của Khách hàng liên kết với các ĐVTGTT.
 • Chính sách này chỉ áp dụng với các Gói Dịch Vụ Vbee AIVoice Studio có thời hạn sử dụng 01 tháng.

3.4. Thời gian áp dụng

 • Chính sách này có hiệu lực từ ngày 16/04/2024.
 • Chính sách này được triển khai thử nghiệm trong vòng 03 (ba) tháng tính từ thời điểm Chính sách có hiệu lực. Sau 03 tháng, Công ty Vbee sẽ đánh giá lại hiệu quả của việc thực hiện Chính sách và điều chỉnh lại Chính sách (nếu có).

3.5. Phương thức thanh toán áp dụng

 • Thanh toán qua Thẻ tín dụng/ Thẻ ghi nợ;
 • Thanh toán qua Ví điện tử Momo (sắp ra mắt);
 • Thanh toán qua Ví điện tử Zalopay (sắp ra mắt);
 • Thanh toán qua Paypal (sắp ra mắt);
 • Thanh toán qua 2Checkout (sắp ra mắt).
 • Thanh toán qua ứng dụng điện thoại của Google Play (*);
 • Thanh toán qua ứng dụng điện thoại của Apple Store (*);

Lưu ý: (*) Khách hàng sử dụng dịch vụ tự động gia hạn thông qua Google Play hoặc Apple Store cần tuân thủ chính sách riêng của Google Play và Apple Store. Các quy định trong Chính sách này không được áp dụng đối với 02 phương thức thanh toán nêu trên.

3.6. Hướng dẫn đăng ký dịch vụ tự động gia hạn

 • Bước 1: Tại mục Mua gói trên website https://studio.vbee.vn/, Khách hàng thực hiện chọn Gói Dịch Vụ tự động gia hạn.
 • Bước 2. Khách hàng xác nhận đồng ý với Chính sách thanh toán của Công ty Vbee và thực hiện thanh toán.
 • Bước 3: Sau khi thanh toán thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Khách hàng qua giao diện website và/ hoặc các kênh liên lạc khác mà Khách hàng đăng ký (Email, Zalo…).

3.7. Thời gian tự động gia hạn

 • Thời gian tự động gia hạn thanh toán: 00h:00ph của ngày cuối cùng còn thời hạn sử dụng gói dịch vụ.
 • Trường hợp đến thời gian tự động gia hạn thanh toán theo quy định, thẻ ngân hàng/ tài khoản của Khách hàng liên kết với các ĐVTGTT không đủ số dư, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Khách hàng về việc gia hạn không thành công qua giao diện website và/ hoặc các kênh liên lạc khác mà Khách hàng đăng ký (Email, Zalo…). Sau lần thông báo đầu tiên, trong vòng 06 ngày nếu Khách hàng vẫn không đảm bảo điều kiện về số dư thẻ ngân hàng/ tài khoản, hệ thống trung gian thanh toán sẽ quét tự động và tiếp tục gửi thông báo cho Khách hàng tối đa 02 lần. Trường hợp số dư thẻ ngân hàng/ tài khoản của Khách hàng đủ điều kiện để tự động gia hạn thanh toán, hệ thống sẽ trừ phí và kích hoạt Gói Dịch Vụ cho Khách hàng. Trong khoảng thời gian giữa 02 lần quét tự động mà thẻ ngân hàng/ tài khoản của Khách hàng đủ số dư, Khách hàng chờ đến lần quét tiếp theo để được kích hoạt Gói Dịch Vụ. Nếu Khách hàng có nhu cầu sử dụng Dịch Vụ ngay tại thời điểm đủ số dư thẻ ngân hàng/ tài khoản, Khách hàng vui lòng chọn nút Hủy tự động gia hạn và đăng ký lại Dịch Vụ. Trong trường hợp quá 03 lần thông báo mà thẻ ngân hàng/ tài khoản của Khách hàng vẫn không đủ số dư để thanh toán thì hệ thống tự động hủy Gói Dịch Vụ của Khách hàng.
 • Trong thời gian hiệu lực của Gói Dịch Vụ, Khách hàng có quyền thay đổi sang Gói Dịch Vụ khác, hệ thống sẽ bảo lưu ký tự của Gói Dịch Vụ cũ cho Khách hàng nhưng không bảo lưu thời hạn sử dụng. Thời hạn sử dụng của Gói Dịch Vụ mới sẽ bắt đầu tính từ thời điểm mua gói. Lưu ý, tại mỗi thời điểm chỉ có 01 Gói Dịch Vụ được gia hạn.

3.8. Chính sách hủy gia hạn tự động

 • Thời gian hủy gia hạn thanh toán: ít nhất 24 giờ trước thời điểm hết thời hạn sử dụng gói dịch vụ. Trong trường hợp Khách hàng hủy gia hạn sau 24 giờ, hệ thống vẫn trừ phí tự động và Gói Dịch Vụ tiếp tục được gia hạn. Khi huỷ gia hạn, Khách hàng vẫn được sử dụng đến hết thời hạn của Gói Dịch Vụ đã mua.
 • Để yêu cầu hủy gia hạn tự động Gói Dịch Vụ đã mua, Khách hàng vui lòng thực hiện theo các bước như sau:
  + Bước 1: Tại mục Quản lý tự động gia hạn trên website https://studio.vbee.vn/, chọn Gói Dịch Vụ đã đăng ký tự động gia hạn.
  + Bước 2: Chọn nút “Hủy gia hạn” và xác nhận để tiến hành hủy tự động gia hạn.
  + Bước 3: Sau khi hủy tự động gia hạn thành công, hệ thống sẽ gửi thông báo cho Khách hàng qua giao diện website và/ hoặc các kênh liên lạc khác mà Khách hàng đăng ký (Email, Zalo…).
 • Khi Khách hàng hủy tự động gia hạn và muốn gia hạn lại:
  + Trường hợp Gói Dịch Vụ cũ vẫn còn thời hạn sử dụng, Khách hàng chỉ cần bật tính năng tự động gia hạn trên hệ thống và thực hiện liên kết lại thẻ ngân hàng/ tài khoản với các ĐVTGTT, hệ thống sẽ tiến hành tự động gia hạn khi hết thời hạn của Gói Dịch Vụ cũ.
  + Trường hợp Gói Dịch Vụ cũ đã hết thời hạn sử dụng, Khách hàng thực hiện mua lại Gói Dịch Vụ tự động gia hạn mới.
 • Trường hợp Khách hàng chưa hủy gia hạn và Gói Dịch Vụ được tự động gia hạn thành công, Khách hàng hiểu rõ và đồng ý tiếp tục sử dụng Dịch Vụ và thanh toán phí cho Gói Dịch Vụ được tự động gia hạn theo hình thức thanh toán trước đó. Theo đó, Khách hàng đồng ý cho ĐVTGTT thu một khoản tiền bằng với phí của Gói Dịch Vụ được gia hạn
 • Đối với Gói Dịch Vụ được tự động gia hạn trên ứng dụng điện thoại của Google Play hoặc Apple Store, Khách hàng sẽ tự thực hiện thao tác hủy đăng ký tự động gia hạn theo hướng dẫn trên Google Play hoặc Apple Store. Trường hợp Khách hàng không tự hủy tính năng tự động gia hạn trên Google Play hoặc Apple Store, Công ty Vbee không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp Khách hàng tiếp tục bị Google Play hoặc Apple Store trừ tiền do tính năng tự động gia hạn.

Điều 4. Chính sách bồi hoàn

 • Công ty Vbee chỉ tiếp nhận yêu cầu tra soát giao dịch tối đa trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày Khách hàng thanh toán thành công trên các ĐVTGTT. Sau thời gian trên, Công ty Vbee không hỗ trợ tra soát và bồi hoàn (nếu có).
 • Công ty Vbee chỉ tiếp nhận yêu cầu bồi hoàn liên quan đến giao dịch thanh toán khi Khách hàng liên hệ trực tiếp qua các kênh chăm sóc khách hàng (Hotline, Fanpage, Zalo,..) của Công ty Vbee. Công ty Vbee sẽ phối hợp với các ĐVTGTT để thực hiện tra soát giao dịch bị khiếu nại. Trường hợp lỗi phát sinh từ hệ thống của Công ty Vbee hoặc hệ thống của các ĐVTGTT, Công ty Vbee sẽ yêu cầu các ĐVTGTT thực hiện bồi hoàn cho Khách hàng. Thời gian hoàn tiền được thực hiện theo quy định của từng ĐVTGTT mà Khách hàng đã liên kết. Trường hợp các ĐVTGTT cần nhiều thời gian hơn để xác thực giao dịch, Công ty Vbee sẽ thông báo để Khách hàng được biết và nỗ lực giải quyết trong thời gian sớm nhất.
 • Sau khi Khách hàng đã đọc và xác nhận đồng ý với điều khoản và điều kiện của Chính sách thanh toán và hoàn tất thủ tục thanh toán Gói Dịch Vụ trên website https://studio.vbee.vn/, Công ty Vbee không có trách nhiệm bồi hoàn giá trị Gói Dịch Vụ mà Khách hàng đã thanh toán trong bất kỳ trường hợp nào. Trường hợp có lỗi phát sinh liên quan đến Dịch Vụ mà Công ty Vbee cung cấp trong quá trình Khách hàng sử dụng Dịch Vụ, Khách hàng vui lòng liên hệ Tổng đài Chăm sóc khách hàng của Công ty Vbee để được giải đáp và hỗ trợ.

Điều 5. Trách nhiệm của Công ty Vbee và Khách hàng

5.1. Trách nhiệm của Công ty Vbee

 • Công ty Vbee cam kết không lưu trữ, thu thập bất kỳ thông tin thẻ ngân hàng/ tài khoản của Khách hàng trên hệ thống website https://studio.vbee.vn/. Mọi thông tin thẻ ngân hàng/ tài khoản của Khách hàng được cung cấp và lưu trữ hoàn toàn trên hệ thống của các ĐVTGTT mà Khách hàng lựa chọn để thanh toán Gói Dịch Vụ của Công ty Vbee.
 • Công ty Vbee khẳng định rằng tính năng tự động gia hạn thanh toán là tính năng của các ĐVTGTT, Công ty Vbee không tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát thanh toán và không tự động trừ tiền khi không có xác nhận đăng ký gia hạn tự động từ Khách hàng. Do đó, Vbee được miễn trừ trách nhiệm liên quan tới các giao dịch không được ủy quyền từ Khách hàng, giao dịch trái phép, giao dịch không hợp lệ và giao dịch bị chiếm quyền tài khoản.

5.2. Trách nhiệm của Khách hàng

 • Khách hàng cam kết đọc kỹ và xác nhận đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính sách thanh toán trước khi thực hiện thanh toán. Công ty Vbee không chịu trách nhiệm về việc trừ phí sau khi Khách hàng đăng ký mua gói hoặc gia hạn thanh toán thành công nếu việc trừ phí tuân thủ theo đúng quy định của Chính sách này.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin thẻ/tài khoản mà Khách hàng cung cấp và liên kết với các ĐVTGTT, tránh việc lộ thông tin cá nhân và bị lợi dụng để thực hiện các giao dịch trái phép, giao dịch không hợp lệ và giao dịch bị chiếm quyền tài khoản.
 • Khách hàng cần theo dõi số dư tài khoản thanh toán thường xuyên để đảm bảo có đủ số dư cần thiết cho việc thực hiện thanh toán tự động.

Điều 6. Điều khoản chung

 • Tất cả các chính sách thanh toán tạo thành thỏa thuận giữa Công ty Vbee và Khách hàng, là một phần không tách rời của các Hợp đồng, văn bản đã ký kết và/ hoặc xác nhận giữa Quý khách hàng với Công ty Vbee (nếu có), và có giá trị pháp lý tương đương với Hợp đồng giao kết giữa các bên.
 • Chính sách thanh toán này sẽ được cập nhật thường xuyên trên website của Công ty Vbee. Công ty Vbee có quyền thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ bất kỳ điều khoản nào vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước cho Khách hàng, miễn là việc thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc loại bỏ đó không vi phạm các quy định của pháp luật hiện hành.
 • Chính sách thanh toán này và mọi hoạt động phát sinh từ website của Công ty Vbee sẽ được phân tích, đánh giá và điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Các nội dung không được đề cập tại Chính sách này sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật.
 • Trường hợp phát sinh tranh chấp (nếu có), các bên ưu tiên giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng. Trong trường hợp thương lượng không thể đạt được kết quả thì sẽ đưa ra giải quyết theo trình tự thủ tục tố tụng tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tại Thành phố Hà Nội. Phán quyết của Tòa án sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc đối với các bên.
 • Trong trường hợp một chính sách sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.

Xem thêm:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE