Chính sách tự động gia hạn thanh toán AIVoice

1. Định nghĩa:

Tự động gia hạn thanh toán: là tự động gia hạn gói dịch vụ Vbee AIVoice Studio trả trước khi hết thời hạn sử dụng của gói, thông qua việc tự động trừ phí trên tài khoản của Khách hàng liên kết với các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử.

2. Mục đích:

Chính sách này quy định về việc tự động gia hạn thanh toán và gia hạn gói dịch vụ Vbee AIVoice Studio trả trước, nhằm cung cấp một phương thức thanh toán tiện lợi và liên tục cho Khách hàng, đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn khi hết thời hạn sử dụng và không làm ảnh hưởng tới trải nghiệm của Khách hàng.

3. Phạm vi và đối tượng áp dụng:

Chính sách này chỉ áp dụng cho Khách hàng sử dụng dịch vụ Vbee AIVoice Studio trả trước, gói tháng và có tài khoản ngân hàng liên kết với các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử tại thị trường Việt Nam.

4. Thời gian áp dụng:

 • Chính sách này có hiệu lực từ ngày 01/02/2024
 • Chính sách này được triển khai thử nghiệm trong vòng 03 (ba) tháng tính từ thời điểm Chính sách có hiệu lực. Sau 03 tháng, Vbee sẽ đánh giá lại hiệu quả của việc thực hiện Chính sách và điều chỉnh lại Chính sách (nếu có).

5. Các phương thức Thanh toán

Khách hàng lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

 • Thanh toán qua cổng VNPAY
 • Thanh toán qua ví điện tử Momo (sắp ra mắt)
 • Thanh toán qua ví điện tử ZaloPay (sắp ra mắt)

6. Thời gian tự động gia hạn và hủy gia hạn thanh toán

 • Thời gian tự động gia hạn thanh toán: 00h:00ph của ngày cuối cùng còn thời hạn sử dụng gói dịch vụ.
 • Trường hợp đến thời gian tự động gia hạn thanh toán theo quy định, tài khoản của Khách hàng liên kết với các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử không đủ số dư, hệ thống sẽ tự động chuyển gói dịch vụ mà Khách hàng đang sử dụng về gói miễn phí. Khi số dư tài khoản của Khách hàng liên kết với các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử đủ điều kiện để tự động gia hạn thanh toán, hệ thống sẽ trừ phí và kích hoạt gói dịch vụ cho Khách hàng.
 • Thời gian hủy gia hạn thanh toán: ít nhất 24 giờ trước thời điểm hết thời hạn sử dụng gói dịch vụ. Trong trường hợp Khách hàng hủy gia hạn sau 24 giờ, hệ thống vẫn trừ phí tự động và gói dịch vụ tiếp tục được gia hạn. Khách hàng vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng của Vbee để được hướng dẫn chi tiết cách thức hủy gia hạn thanh toán.
 • Vbee chỉ tiếp nhận yêu cầu tra soát giao dịch tối đa trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày tự động gia hạn thanh toán thành công trên các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử. Sau thời gian trên, Vbee không hỗ trợ tra soát và hoàn tiền (nếu có).
 • Vbee chỉ tiếp nhận yêu cầu hoàn tiền khi Khách hàng liên hệ trực tiếp qua các kênh chăm sóc khách hàng (Hotline, Fanpage, Zalo,..) của Vbee. Vbee sẽ phối hợp với các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử để thực hiện tra soát giao dịch bị khiếu nại. Trường hợp lỗi phát sinh từ hệ thống của Vbee hoặc hệ thống của các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử, Vbee sẽ yêu cầu các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử thực hiện hoàn tiền cho Khách hàng. Thời gian hoàn tiền được thực hiện theo quy định của từng cổng thanh toán điện tử, ví điện tử mà Khách hàng đã liên kết. Trường hợp các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử cần nhiều thời gian hơn để xác thực giao dịch, Vbee sẽ thông báo để Khách hàng được biết và nỗ lực giải quyết trong thời gian sớm nhất.
 • Vbee không áp dụng chính sách hoàn tiền trong trường hợp Vbee chứng minh được Khách hàng đã đăng ký gia hạn tự động và việc gia hạn tự động được thực hiện theo đúng quy định của chính sách này. Trường hợp Khách hàng hủy gia hạn thanh toán sau 24 giờ trước thời điểm hết thời hạn sử dụng gói dịch vụ, Vbee không hỗ trợ hoàn tiền.

7. Trách nhiệm của Vbee

 • Vbee cam kết không: (i) lưu trữ, thu thập thông tin thẻ/tài khoản thanh toán của Khách hàng; (ii) tự động trừ tiền khi không có xác nhận đăng ký gia hạn tự động từ Khách hàng.
 • Vbee khẳng định rằng tính năng tự động gia hạn thanh toán là tính năng của các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử, Vbee không tham gia trực tiếp vào quá trình kiểm soát thanh toán. Do đó, Vbee được miễn trừ trách nhiệm liên quan tới các giao dịch không được ủy quyền, giao dịch trái phép, giao dịch không hợp lệ và giao dịch bị chiếm quyền tài khoản.

8. Trách nhiệm của Khách hàng

 • Khách hàng cam kết đọc kỹ chính sách gia hạn tự động trước khi xác nhận đăng ký. Vbee không chịu trách nhiệm về việc trừ phí tự động sau khi Khách hàng đăng ký nếu việc trừ phí tuân thủ theo đúng quy định của chính sách này.
 • Khách hàng có trách nhiệm bảo mật thông tin thẻ/tài khoản liên kết với các cổng thanh toán điện tử, ví điện tử, tránh các giao dịch trái phép, giao dịch không hợp lệ và giao dịch bị chiếm quyền tài khoản.
 • Khách hàng cần theo dõi số dư tài khoản thanh toán thường xuyên để đảm bảo có đủ số dư cần thiết cho việc thực hiện thanh toán tự động.

Xem thêm:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ GIẢI PHÁP XỬ LÝ DỮ LIỆU VBEE

 

Try for Free